Ibuprofen hiệu quả hơn morphine sau phẫu thuật cắt amiđan ở trẻ em

Ibuprofen dường như hiệu quả và an toàn hơn morphine ở những trẻ em đã được phẫu thuật cắt amiđan, theo một nghiên cứu gần đây.

Mặc dầu hai thuốc này khi được sử dụng cùng với acetaminophen mang lại hiệu quả giảm đau tương tự nhau, nhưng morphine mang nhiều nguy cơ thiếu oxy vào đêm phẫu thuật. “Do phản ứng hô hấp sau phẫu thuật với opioids (codein, morphin, và hydrocodon) và tác dụng giảm đau của ibuprofen không đoán trước được, có lẽ đã đến lúc nên đưa ra câu hỏi về việc sử dụng của tất cả các opioid đối với đối tượng này”, Lauren Kelly, Tiến sĩ tại đại học Western ở London, Ontario và các cộng sự đã viết. Nghiên cứu này được xuất bản vào ngày 26 tháng 1. (Tạp chí Nhi 26/01/2014). 
   Các nhà nghiên cứu đã phân chia ngẫu nhiên 91 trẻ với độ tuổi 1- 10 tuổi dùng acetaminophen cùng với một trong 2 thuốc: nhóm dùng morphine dạng uống ở liều thích hợp với độ tuổi  0.2-0.5 mg/kg mỗi 4 giờ hoặc nhóm dùng ibuprofen dạng uống liều 10mg/kg mỗi 6 giờ sau khi trẻ được phẫu thuật cắt amiđan nguyên nhân do viêm amiđan hoặc không để chữa trị vấn đề thở do rối loạn giấc ngủ. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 1 năm 2014.
   Các bậc phụ huynh đặt máy đo nồng độ oxy theo nhịp đập cho trẻ vào đêm trước và sau phẫu thuật để theo dõi độ bão hòa oxy và sự ngừng thở.
   Vào đêm đầu tiên sau phẫu thuật, 68% trẻ em sử dụng ibuprofen cho thấy sự cải thiện về mức độ thiếu oxy, so với 14% ở nhóm trẻ sử dụng morphin. Trẻ em nhận ibuprofen trải qua trung bình 1.79 đợt thiếu oxy mỗi giờ ít hơn, so với trung bình 11.17 đợt  thiếu oxy mỗi giờ ở nhóm morphine.
   Không có sự khác biệt về độ bão hòa oxy trung bình sau mổ, hiệu quả giảm đau, chảy máu amiđan hoặc tác dụng phụ của thuốc được xác định.
   Tiến sĩ Kelly và các cộng sự viết rằng “Kết quả của nghiên cứu này ủng hộ hiệu quả giảm đau của ibuprofen kết hợp với acetaminophen trong giảm đau sau phẫu thuật cắt amiđan ở trẻ em”.


NGUỒN: 
1. Lauren.E, et al. Morphine or Ibuprofen for Post-Tonsillectomy Analgesia: A Randomized Trial. Peadiatrics 2015. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/01/20/peds.2014-1906.full.pdf+html.
2. Tara Haelle. Ibuprofen superior to morphine following pediatric tonsillectomy. Pediatric News Digital Network (2015). Available from: 
http://www.pediatricnews.com/index.php?id=7791&cHash=071010&tx_ttnews%5Btt_news%5D=374913.